Portal Gironí d'Història i Genealogia

Sagrera Aradilla, Jordi

Jordi Sagrera Aradilla

Jordi Sagrera Aradilla (14-4-1965), doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Tècnic de la Universitat de Girona. Membre del Grup de Recerca "Arqueologia i Prehistòria" GRHCS083. Ha dedicat diversos estudis al problema del creixement urbà de Girona.

Informació extreta del Web de la UdG i de la contraportada dels Quaderns d'Història de Girona (Girona del Segle XIII)

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)