Portal Gironí d'Història i Genealogia

Aynier Ruart, Anna

Anna Aynuer Ruart

Responsable de l'Arxiu i de la Biblioteca de l'Ajuntament de Pals.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)