Dietaris

Un dels elements amb que compta l'investigador per tal de poder comparar la documentació històrica oficial amb la realitat dels fets estudiats, és aquella informació procedent de l'entorn contraposat a les escrivanies oficials, que els permet veure els temes des de punts de vista diferents, en un espai multidimensional i multidisciplinari.
Els dietaris formen part d'aquesta documentació d'història comparada, que mostra els fets des de la visió dels actors passius i anònims, que han sofert les conseqüències dels grans esdeveniments que han capgirat el desenvolupament de la humanitat.

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)