Portal Gironí d'Història i Genealogia

Llibre de Llorenç Vinyoles

Llibre de Llorenç VinyolesQuan mossèn Emili Bohigas era rector de la Cellera de Ter, la família Vila li va cedir per a fer-ne una còpia i estudiar-lo, un llibre dietari que conservava i que, en la seva portada, consta que és de Llorenç Vinyoles de la Cellera d’Anglès.

Al Portal Gironí d’Història i Genealogia l’hem transcrit per fer-lo llegible i hem redactat un petit text introductori per valorar la seva importància i situar-lo en el temps. S'ha respectat totalment el lèxic emprat pel seu autor, deixant en mans dels lectors o investigadors la seva interpretació, tant des del punt de vista històric com sociològic.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Llibre de Llorenç Vinyoles - Introducció

Portal Gironí

Introducció

Estudiar el passat és resseguir les empremtes que el present va deixant, així sense necessitat de viure cada moment, l'investigador pot reconstruir amb més o menys fidelitat, la imatge d'una realitat pretèrita, en funció a la quantitat d'informació que es pugui extreure d'aquests senyals i a la quantitat de dades de diferent procedència de que pugui disposar. Si tenim punts d'informació situats de forma dispersa, podem a través de mètodes comparatius, obtenir una visió espacial dels moments que es volen reproduir.

Transcripció del llibre de Llorenç Vinyoles

Portal Gironí

Transcripció del “Llibre Diari”

Llibre de Llorenç Vinyoles / Inici

Pàgina Inicial

Aquest Libre es de Llorens Vinyolas Sabater de la Sellera de Angles y si per Falta de guardarlo ve lo pert, qualsebol Bona persona quel trobara si li Vol tornar, promet donar 2 t de trobas Dich Dos sous de trobas y la bona Amistat ab Ell

Dia 20 de juny del Any 1808

(signatura: José Vila y Llovarsich – [afegida posteriorment])