Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Piguillem

Vist: 1578

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi ha la causa instada l'any 1617 i 1618 per Pere Verdalet, mercader d'Empúries, contra Joan de Caramany, donzell de Sant Pere Pescador, i senyor directe, per indiví­s, juntament amb Leandre de Margarit de Pelacalç, per tal que firmi per raó de domini i accepti el foriscapi en la compra que aquell ha fet del dret de lluir i quitar del mas Piguillem de Pelacalç

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )