Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Bofill

Vist: 2147
Mas Bofill de Llagostera
Fons de l'Ajuntament de Llagostera. Autor: Foto Kim

En el capbreu de Panedes de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, l'any 1319, hi consta el mas Bofill amb 22 tinences. Segons consta a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4, pergamí 89, confessió de Berenguer Llorenç, 3-XII-1319)1.

1 Llagostera Medieval, de Xavier Soldevila Temporal, pàg.47

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)