Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Estrader

Vist: 2251

Esmentat com a Mansum Estradarius. Estava situat a l'alçada d'on hi havia hagut el camp de fútbol del Coma Cros i ara hi ha l'Escola del Veïnat.

El 30 de gener del 1206, Estrader de Salt i la seva esposa Ermessendis empenyoren a Ricard el mas de Salt, que tenen per Sant Daniel, per 100 sous.
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 56, pàgines 177-178

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)