Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Ferrer

Vist: 1564

El 10 d'agost del 1248, actuant com a notari Bernat, prevere, Quatre perits de Taialà, Pere de Taialà, Pere d’Oliveres, Bernat de Guàrdia i Balduí­ de Roca, taxen el cens que han de pagar al bisbe diverses propietats desmembrades del mas Ferrer de Taialà. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 59.(Ref. 190)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)