Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Vidal

Vist: 2123

El juliol de 1337, Bernat Margarit adquiria el mas Vidal, a l'altra banda del Ter, una propietat a Sant Gregori que es componia d'algunes peces de terra de domini directe de l'Almoina del Pa de la Seu. Per aquestes terres, Bernat Margarit era censatari de la mitra gironina i, a canvi, exercia l'ofici de preceptor dels drets que dita Almoina percebia en aquesta parròquia, a través de l'ofici de batlle de sac1. No sembla que Margarit assumísdel tot la condició de senyor útil, al menys a mitjan segle, quan el sagristà de la parròquia de Sant Gregori mantenia una causa judicial contra ell sobre prestacions degudes per dit mas2.

El 1405 i després d'una nova disputa, Bernat II de Margarit renunciaria a l'esmentada batllia sac1.

1 Els Margarit de Castell d'Empordà, de Manel Güell, Pàg.35
2 Arxiu Diocesà de Girona, Processos Medievals (1282-1500). Deposicions testificals. 57 ff. Ant. sign.: C 68, núm. 17. Processus foli. 1349-1351.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)