Estructura arquitectònica de Santa Maria de Palera

Vist: 304

L’església de Santa Maria de Palera és un senzill edifici d’una nau, coberta amb una volta de canó, reforçada per dos arcs torals, i capçada a llevant per un absis semicircular, un xic ultrapassat, que s’obre directament a la nau.

Al fons de l’absis s’obre una finestra d’esqueixada senzilla, i al mur de migjorn hi ha dues finestres de doble esqueixada. Del mateix tipus devia ésser la finestra de la façana de ponent, reformada posteriorment, i convertida en un simple ull de bou sense caràcter. La porta, amb un arc de mig punt, molt senzilla, i amb signes de reformes, s’obre al centre de la façana de ponent.

En aquesta mateixa façana es dreça el campanar, originàriament una espadanya de dos ulls, transformada més tard en una torre comunidor, que es recolza sobre la volta de la nau. Els murs de la testera de la nau, especialment el de llevant, s’aixequen sobre el nivell de la coberta.

L’aparell dels murs és de petits carreus, senzillament escairats, travats amb morter de calç i disposats en filades molt uniformes i regulars, als quals l’erosió de la pedra dóna un aspecte més rústec de l’original. En canvi, a l’absis s’observa un parament de carreus més polits, i de dimensions més grans, en general, que els de la nau. Aquest parament absidal pot associar-se amb els de l’església del monestir del Sant Sepulcre, per la qual cosa la seva estructura es pot relacionar amb la data de construcció d’aquest, datació que, d’altra banda, no desdiu de la resta de l’església. Per això no podem descartar que l’església de Santa Maria de Palera fos construïda paral·lelament a la del monestir del Sant Sepulcre, i que fos concebuda com la parròquia que servís la feligresia de la rodalia del monestir, com és habitual en els monestirs benedictins; per tant, cal situar-ne l’erecció al final del segle XI, dins el mateix corrent estilístic que l’església del monestir1.

1 Catalunya Romànica Vol.IV, per Joan-Albert Adell i Gisbert

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)