Pica baptismal de Santa Maria de Palera

Vist: 315

A l’església de Santa Maria de Palera es conserva una pica baptismal de pedra. Aquesta peça és monolítica i és situada sobre una base paral·lelepipèdica que li fa de pòdium.
La pica pròpiament dita és formada per una copa i un peu. Ambdues parts són completament llises i no presenten cap mena de decoració. La peça sembla feta amb poca cura, cosa que li dóna actualment un aspecte de rudesa bastant evident. Amb tot, però, l’estat de conservació de la pica és acceptablement bo.

La forma d’aquesta pica és comparable, tot i l’absència de decoració, amb altres piques també romàniques, com les dues que es conserven al Museu Episcopal de Vic.

La datació d’un model tan senzill fa imprescindible una referència a l’edifici que el conserva. Santa Maria de Palera és una antiga parròquia construïda al segle XI i que apareix esmentada per primera vegada en un document del 1085. La pica, doncs, pot ésser considerada una obra del final del segle XI o principi del segle XII1.

1 Catalunya Romànica Vol. IV, per Gemma Ylla-Català i Passola

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)