microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

El delme com a font per a la història rural.
De: Elena Catalan, Pere Gifre, Gabriel Jover, Enrique Llopis, Elvis Mallorquí, José Antonio Sebastián i Lluís Torró.
Edició i estudi introductori a càrrec de Elena Catalán, Gabriel Jover i Enrique Llopis.

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Fonts, 9
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitària
Girona, 2020
ISBN: 978-84-9984-540-1

Les fonts decimals plantegen molts problemes, però de vegades, com es defensa en aquest llibre, constitueixen la millor base documental disponible per acostar-se al moviment del producte agrari en nombroses regions espanyoles i europees en els temps moderns.

L'historiador ha de calibrar el marge d'error que comporten les seves estimacions i els avantatges i inconvenients relatius a l'ús dels delmes respecte d'altres alternatives d'aproximació a la trajectòria de les collites en l'edat moderna. L'abandonament gairebé complet de l'ús de les fonts decimals no ha estat un encert. En aquesta obra es plantegen algunes propostes per seleccionar i explotar aquesta documentació per tal de millorar el nostre coneixement sobre el creixement agrari a l'Espanya moderna. Els textos es corresponen amb les ponències presentades pels diferents autors a la Jornada d'estudi sobre El Delme com a Font per a la Història Rural, celebrada el 26 d'octubre de 2018 a Girona.

Contingut:

Introducció: El delme com a font per a la història rural.

1. Del diezmo al producto agrario: ¿podemos medir lo indivisible? ¿podemos ignorarlo? Per Enrique Llopis Agelán y José Antonio Sebastián Amarilla.

2. El diezmo como base del sistema beneficial. Per Elena Catalán Martínez.

3. La producció agrària al País Valencià durant l'Edat Moderna. Aproximació al seu estudi a partir dels delmes. Per Lluís Torró Gil

4. La recaptació i el repartiment del delme a la Catalunya Vella. El cas del bisbat de Girona, segles XIII-XIV. Per Elvis Mallorquí.

5. Els arrendaments de les capellanies de la seu de Girona (1503-1705). Un indicador de la renda agrària dels segles XVI i XVII? Per Pere Gifre Ribas.

6. Delmes, trullades i preus de l'oli a Mallorca, 1684-1835. Per Gabriel Jover Abellà.

Bibliografia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)