Patrimoni de Colomers

El terme municipal de colomers es troba situat a l'esquerra del riu Ter, en un sector pla a vora del riu i amb un altre sector més accidentat, ondulat pels estreps més occidentals de les serres que separen les conques del riu Ter i del Fluvià.

L'aigua és una de les característiques de la població de Colomers capitalitzada pel riu Ter i per la resclosa on comença el Rec del Molí, canal artificial que des de fa molts segles permet de regar les terres planeres de la riba esquerra del curs inferior del Ter.

L’origen del poble és medieval i no es té constància de vestigis d’època romana com podria donar a entendre el seu nom. L’any 844 es troba documentada una cel·la “apellata Columbariis sita super fluvium Taceram”, depenent del monestir de Sant Medir1.

Veure també: Masos de Colomers

1Informació extreta del llibre "Girona pas a pas" de Dolors Grau i Lluís Planas.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

La Resclosa de Colomers i el rec del Molí

El riu Ter, des de Colomers fins al mar, forma una subcomarca, la Plana Baixa del ter, per la seva unitat geogràfica i d'influències de població. Antigament, el riu Ter havia tingut altres noms, extranys com el de Sambroca o Alba, el Ticis o Thetis donat pels ibers, Tezere, Texaro, Tacerum, Tether, Tetler, Teyzer, Ticeris, Teer o Ther, anomenat des de l'Alta Edat Mitjana.

Llegeix més...