Patrimoni de Jafre

El primer esment de Jafre el trobem en un document de l'any 895 en el que N.Jacfre deixa el seu alou de Jafre a la Canonja de Girona. Es te constància de l'existència de la parròquia de Sant Martí a l'any 982 i a l'any 1017 el trobem sota la jurisdicció del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Té dins de la seva demarcació el santuari de la Font Santa, fundat el 1461.

Informació extreta del web de l'ajuntament i l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)