Masos de Borgonyà

La parròquia de Sant Joan de Borgonyà,  es troba dintre el municipi de Cornellà de Terri, existent el 1176 conserva l'absis romànic. La façana fou reformada el 1623  i hom hi afegí­ una capella del Sant Crist i una sagristia el 1721.

Informació extreta del Repertori General de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

La Bastida - Borgonyà
Foto JBB: La Bastida de Borgonyà

La Bastida

La Bastida és una casa fortificada de planta quadrada amb un pati d'armes interior i una cisterna amb brocal de pedra afaiçonada amb motllures neoclàssiques. Mitjançant una escala de pedra treballada s'accedeix al primer pis, on hi ha situat l'antic oratori, amb pintures d'estil rococó1.

Llegeix més...

Mas Font

El 12 d'abril del 1246, Gueraua, vidua de Dalmau de Biert, en escollir sepultura a Sant Daniel fa donació dels masos Puig i Font i de la borda Noguera, de Borgonyà i de drets que té als masos Vila i Rodó de Pujarnol i als masos Palol i Pera de Biert.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 20, número 89, pàgina 151)

En aquesta data habitava el mas Ramon Font

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

 

Can Frigola

L'arxiu patrimonial de Can Frigola de Borgonyà es troba dipositada a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

 

Borda Noguera

El 12 d'abril del 1246, Gueraua, vidua de Dalmau de Biert, en escollir sepultura a Sant Daniel fa donació dels masos Puig i Font i de la borda Noguera, de Borgonyà i de drets que té als masos Vila i Rodó de Pujarnol i als masos Palol i Pera de Biert.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 20, número 89, pàgina 151)

En aquesta data l'habitava Adalaydis Noguera

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

 

Mas Puig

El 12 d'abril del 1246, Gueraua, vidua de Dalmau de Biert, en escollir sepultura a Sant Daniel fa donació dels masos Puig i Font i de la borda Noguera, de Borgonyà i de drets que té als masos Vila i Rodó de Pujarnol i als masos Palol i Pera de Biert.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 20, número 89, pàgina 151)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)