Història de la Selva

Història de la Selva - Introducció

Portal Gironí

La Selva fou un dels quatre ardiaconats del bisbat de Girona, si be posteriorment els seus límits han sofert diferents variacions en funció a divisions posteriors (alcaldies majors, partits judicials, divisions comarcals,..), que han transformat amb major o menor encert les unitats administratives d'origen medieval. Aquesta variació constant de límits fa que la comarca amb un dels noms més arrelats, no es pugui delimitar amb exactitud des d'un punt de vista de l'anàlisi històrica.

Llegeix més...