Arqueologia Submarina

Els fons submarins de les comarques gironines és on es concentren més restes de naufragis del país, principalment entre la costa de l'Alt i el Baix Empordà. Naufragis de totes les èpoques, des d'embarcacions fenícies fins a derelictes actuals.

No es sap del cert si aquest fet be determinat per l'orografia del fons marí, que permet detectar els jaciments amb més facilitat al tractar-se d'una costa menys sorrenca, o be perquè realment s'hi han produït més naufragis.

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)