La Bastida

La Bastida

Vist: 7278
La Bastida - Borgonyà
Foto JBB: La Bastida de Borgonyà

La Bastida és una casa fortificada de planta quadrada amb un pati d'armes interior i una cisterna amb brocal de pedra afaiçonada amb motllures neoclàssiques. Mitjançant una escala de pedra treballada s'accedeix al primer pis, on hi ha situat l'antic oratori, amb pintures d'estil rococó1.

Aquesta casa donà origen al llinatge Bastida, si bé, més tard va pertànyer als cavallers del llinatge Bret2.

Durant la guerra de la Generalitat contra Joan II, les terres de Besalú i Banyoles varen caure a mans del general Pallars i l'abat de Banyoles fou capturat a la Bastida, tal i com descriu Mn. Lluís G. Constans: "A primers d'abril de 1463 Pallars ocupà la vila (Banyoles), però no pogué entrar al monestir, que era defensat pels partidaris de D. Juan, els quals, inopinadament socorreguts pel capità de Girona, Pere de Rocabertí, obligant-lo a fugir a ungla de cavall. Tot seguit, el capità realista Bernat Gabriel Xatmar, germà de l'abat de Banyoles, va recórrer la vall de Cornellà, fent presoneres diverses persones i prenent els seus béns "perque nos volien aderir a la voluntat del Rey Juan", al mateix temps que l'esmentat prelat era capturat a la Bastida de Borgonyà per la cavalleria castellana a les ordres del capità Juan Hurtado de Mendoza, enviat per Enric IV a aquestes parts per organitzar el setge de Girona. El venerable abat Francesc Xatmar era rescatat per 200 florins, per quina cosa el Comú de Banyoles va haver d'empenyorar les joies de Santa Maria dels Turers"3.

Aquesta edificació, molt reformada, es va utilitzar com a casa de pagès i avui dia es destina a hotel (Hotel Mil Estrelles)

1 Els pobles gironins - La comarca del Pla de l'Estany, de Maruja Arnau i Guerola
2 Cornellà de Terri - Quaderns de la Revista de Girona, de Jaume Portella i Comas
3 Bañolas, de Lluís G. Constans, (any 1951) 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)