Patrimoni de Lladó d'Empordà

La primera documentació del lloc de Lladó es troba en l'acta de dotació, per part del comte-bisbe Miró, d'unes vinyes i terres del terme de Lucduno al monestir de Sant Pere de Rodes l'any 977. La denominació actual és Lladó, si bé diverses opinions apunten que és més correcte escriure'l "e", "Lledó". Al llarg dels anys el trobem identificat com a Lucduno (977), Lodone (993), Ledono (1017) o Letonis (1091).

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)