microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Sant Llorenç - BescanóL'església parroquial de Sant Llorenç de Bescanó
Autora: Lluís Solé i Perich

Editat per Editorial la Trona i Ajuntament de Bescanó

Bescanó, 2008

ISBN: 978849365451

Aquest llibre projecte el passat de la parròquia de Bescanó fins als nostres dies.© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)