microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C965 (14B)

15 de les calendes de setembre (18 d'agost de 1335).

Llicència donada per Jaume Brugaroles jutge ordinari del terme del castell de Farners a Berenguer de Farners per tal que uneixi el domini directe al domini útil del mas Llambert del veïnat de Vallors davant l'absència de Pere Llambert i Maria la seva muller, els qual són homes propis, solius i afocats o acasats del mas. Amb referència a crides anteriors.

Escrivà: Ferrer de Prat, clergue i notari de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )