Mas d'en Tolsanes

Vist: 520

Esmentat també com a mas Poch de l'Estany. Està situat molt proper al veïnat de Setcases (actual estació del tren), que també presideix la gran esplanada de la Salanca, situat sobre un promontori a migdia de l'antic estany d'en Poch, avui dessecat.

Des del segle XIV i fins a principis del segle XVII, la nissaga Poch s'anà traspassant l'heretat a cada generació, però aquesta transmissió va ser estroncada per la darrera pubilla, Guiolmar, filla de Bernat Poch, que contragué matrimoni amb el pagès Joan Miquel Tolsanas, un occità nascut a Garda (bisbat d'Albi), amb qui tingué almenys tres fills, Pere (1618), Anna (1621) i Damià (1623). El mas apareix reiteradament esmentat als capbreus de la pabordia de Llançà dels anys 1618 i 16311.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)