Mas Magí

Vist: 639

El mas Magí es troba situat al vessant meridional de la serra de Verdera, encarat a l'Empordà en l'antic terme de Santa Creu de Rodes, entre els masos Margall i la Mata.

La construcció del mas Magí és molt posterior als altres masos de la rodalia, ja que data de l'any 1729, quan un monjo hospitaler de Sant Pere de Rodes establí en emfiteusi una gran partida de terra a Joan Vila, pagès de les Escaules. El preu d'entrada de l'establiment fou d'onze lliures en moneda barcelonesa i comprenia una cláusula molt estrict: L'edifici havia d'estar acabat i habitat per la seva família i bestiar abans d'un any. A mitjan segle XVIII passa a la família Baus, originària de Banyuls de la Marenda, que s'hi mantingué dos segles, cosa que explica l'etimologia del mas Magí, ja que aquest era el nom de pila del primer membre de la família que ocupà el mas1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)