Mas Margall

Vist: 605

El mas Margall, esmentat també com a mas Alzina, es troba a uns quatre cents metres d'alçada a l'eix axial de la Verdera, just a la capçalera del rec homònim que drena a la riera de Llançà.

El mas Margall s'esmenta pre primer cop al capbreu de Sant Pere de Rodes de l'any 1420, quan pertanyia a Guillem Just, del terme i parròquia de Santa Creu.

El 1729 Jeroni Benejam, pagès del veïnat de la Vall, terme i parròquia de la Selva de Mar, declarà que el posseïa en domini directe i aloidal del capítol del monestir de Sant Pere de Rodes1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)