Mas Serrallonga

Vist: 5103

El Mas Serrallonga de BrunyolaEl mas Serrallonga està situat a l'extrem sud-est del municipi de Brunyola, molt a prop de la cruïlla dels antics camins rals de Vilobí a Vic i de Girona a Santa Coloma. Les seves possessions limiten amb el termes de Vilobí d'Onyar i Santa Coloma de Farners. Té el seu origen a l'Edat Mitjana i amb l'agregació de dos masos rònecs, al segle XV, és convertí en un dels més extensos de Brunyola. Des de sempre i fins a l'abolició dels drets senyorials, va ser de domini directe de la Comanda de l'Hospital de Sant Llorenç de les Arenes i després de la Comanda d'Aiguaviva. Fins a l'any 1768 la nissaga dels Negra en tingué la propietat útil i hi feu residència. Des d'aquesta data, passà a ser habitat per masovers, l'últim dels quals va deixar el mas l'any 1972. Al costat de la casa hi ha l'ermita de la Mare de Deú de Serrallonga, tant antiga com el mateix mas.

Informació facilitada per Ricard Teixidor

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )