Mas Marquès

Vist: 4648

Mas Marquès (Brunyola)Se situa a uns cinc-cents metres a la banda de migdia de la carretera que puja a Brunyola per la Costa. De fet està al costat mateix del camí primitiu que pujava a Brunyola, amb anterioritat a l’any 1931 en que es va construir la nova carretera.

Dels set masos més antics que estaven situats en el paratge de les Brugueres, el mas Marquès és un dels dos que encara existeix i l’únic que ha conservat el nom.

També és dels més antics existents a la parròquia de Brunyola, car ja és esmentat al primer terç del segle XIII, si bé les dades són escasses. Es tracta del capbreu del 1227 en el qual figura com un dels trenta tres que fa confessió i jura homenatge a Pelegrina Balanyà i al seu fill Bernat.

L’any 1282 surt en un altre capbreu del castell de Brunyola; aquesta vegada hi figura com a propi del castell i s’hi especifica que el posseïdor del mas fa cens i tasca, per unes terres, a Guillem Gaufred, senyor de Brunyola.

Informació facilitada per Ricard Teixidor

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)