Col·lecció Francesc Eiximenis

Diputació de Girona