Mas Figueres

Vist: 3663

La primera dada de l'existència d'un mas amb aquesta denominació a Caldes, la trobem el 14 d'abril de 1290, quan el rei Alfons ven a Sant Feliu de Girona, a fi d'ornar amb plata i or el sepulcre de Sant Narcís, 19 masos de Caldes de Malavella, entre ells el mas Figuera, pel preu de 10.000 sous .

També hi ha constància a l'any 1745 d'un procés de Josep Bartomeu, pagès de Llambilles, contra Josep Figueres, pagès de Caldes de Malavella, en causa d'evicció i indemnitat.

Informació extreta de:
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de Sant Feliu de Girona, P-3-253
Arxiu Diocesà de Girona, Processos Moderns (1585-1864). Processos de Domènec Burch Soris, número 274

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.


 Mas Figueres (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Mas Figueres a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 Mas Figueres (Caldes de Malavella) any 2003

Mas Figueres a l'any 2003