Patrimoni de Cornellà de Terri

El municipi de Cornellà de Terri, que des de l'any 1976 integra també l'antic municipi de Sant Andreu de Terri, engloba els pobles de Cornellà de Terri, Borgonyà, Corts, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos, Ravós de Terri, Sant Andreu de Terri, Sords i Santa Llogaia del Terri. Tots aquests indrets havien estat antigues parròquies rurals d'orígen medieval que s'espassaven per la vall del Terri1.

El terme ha estat habitat des de molt antic i en un primer esment documental trobem Sant Andreu de Terri l'any 8441.

1 Girona pas a pas, de Dolors Grau i Lluís Planas 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Castell de Ravós del Terri

El castell de Ravós s'esmenta l'any 1144 com a Rogationibus, al comptat de Girona i sota la jurisdicció de l'ardiaca major de Girona. el nom anà evolucionant i l'any 1272 el trobem anomenat com a Rabedonibus, més tard Rabonibus i, finalment, Ravós1.

Llegeix més...