El Castellum centra la 2a monografia de Sant Julià de Ramis.

Vist: 3868

És un estudi que contextualitza el jaciment fins a l'actualitat.

LAURA PORTAL - Sant Julià de Ramis - El Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis és el tema central del segon volum monogràfic de la muntanya d'aquesta població, ongen ha dos importants jaciments, el del Castellum que és romà i el de l'Oppidum que és iber. El primer volum va estar dedicat a la recerca ibera i aquest segon continua des de l'època romana fins ara.

Contextualitzar la muntanya de Sant Julià de Ramis és el principal objectiu de la segona monografia que se n'ha editat. L'estudi és obra de Josep M. Nolla, Josep Burch, Gustau Garcia, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, David Vivó i Isabel Miquel. El volum va ser presentat ahir al vespre a la plaça de l'ajuntament. La importància del jaciment és la seva situació estratègica. De fet, la seva raresa rau en el fet que es tracti d'un punt fortificat militar, ja que els romans, generalment, tenien punts de defensa en els límits imperials i gairebé mai a l'interior. Però la situació de la muntanya permetia ser un punt de guaita perfecte, ja que es podia vigilar el pas natural des de la Selva cap a l'Empordà. Per aquest mateix motiu, es creu que primer s'hi van assentar els ibers, on també tenien un recinte fortificat. Al mateix temps, es confronten les troballes de Sant Julià i les del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter. Aquestes van donar resultats relatius a un assentament germànic i de creences arrianes. Segons va explicar ahir Josep M. Nolla, també s'associa aquest jaciment a Sant Julià, ja que aleshores el terme englobava els dos municipis. Aquesta continuïtat en el temps fa que es constati la teoria de l'origen de la ciutat de Girona en els enclavaments de Sant Julià.

Publicada a "El Punt" el dia 22 de juliol del 2006

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)