Bibliografia

Muñoz Navarro, Daniel

Vist: 1379

Daniel Muñoz Navarro, està especialitzat en l'estudi de la importància de la seda per a la història del regne de València, que sempre ha centrat l'interès d'algunes de les seuves publicacions. En elles, remarca el paper de la seda com a element estratègic per al desenvolupament econòmic valencià durant l'Edat Moderna i l'engegada d'una transformació productiva, tant agrària com a industrial, que va permetre desenvolupar important rutes comercials, dins del Mediterrani per als segles XVI i XVII, i fora d'ell en el segle posterior, arribant a comercialitzar la major part de la producció de sedes valencianes a Amèrica durant el segle XVIII.

Publicacions
Ricardo Franch Benavent, Daniel Muñoz Navarro, Luis M. Rosado Calatayud: "La reproducción de los maestros y la transformación de las condiciones sociales de los miembros del Colegio de Arte Mayor de la Seda de Valencia en el siglo XVIII". Revista de historia industrial, 65, 2016, págs. 15-49.
Daniel Muñoz Navarro: "Per camins inussitats i sendes molt apartades". Contrabando de seda valenciana hacia Castilla durante la segunda mitad del siglo XVI. Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 33, 2015, págs. 229-241.
Daniel Muñoz Navarro: "Comercio de tejidos al por menor en la Valencia del siglo XVIII. Los Sumbiela y los Solernou. Dos linajes de botigueros de ropas". Estudis: Revista de historia moderna, 34, 2008, págs. 285-30211

1 Universitat de València

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)