Bibliografia

Mots Remots

Vist: 5625

Mots RemotsAutors: Dolors Bramon i Rosa Lluch Bramon
ISBN:84-95-483-24-6
Editor: CCG Edicions
Publicació: abril 2002

Heus aquí un recull de treballs amb un mateix denominador: tracten d'aspectes de la història medieval de territoris que actualment constitueixen Catalunya o bé són catalanoparlants. Aquesta història fa referència al seu passat islàmic i a qüestions sorgides entre la seva gent i la que es trobava fora del domini de l'islam. Un altre punt d'anàlisi és l'estudi d'algunes de les influències d'aquest passat arabòfon que han perdurat fins avui. Entre elles destaquen les que es poden observar en el camp de l'onomàstica catalana i més concretament en el dels diversos noms de llocs.

Informació extreta del propi llibre

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)