Genealogia dels Hostoles

Vist: 1095

Entenem com el llinatge dels Hostoles, els castlans i senyors del castell d'Hostoles.

Les primeres referències a personatges de la vall d'Hostoles, les tenim a les acaballes del segle IX. Al mall públic tingut al vilar de Purtos, possiblement a l'Empordà (17 de maig de 881) és present un Hostalese, i a l'acta de Consagració de l'església de Sant Andreu del castell de Tona (13 de gener de 888) signa un Ostolense. Si es tracta de la mateixa persona, atesa la seva mobilitat, denotaria certa importància social. També a un diploma del rei Carles III a l'església d'Elna, del 6 de juny de 899, es parla de homines hostolenses vel Ispani. S'ha de tenir present que a la documentació del segle X és dificilíssim que els noms vinguin acompanyats de la indicació de la terra o castell regit per la persona citada, és possible que moltes d'aquestes famílies nobles emergeixin justament en el transcurs dels segles X i XI, quan la possessió de la castlania passa a ser hereditària.1 

  Miró I d'Hostoles2  Testimoni 995
  = Emma  
  Ramon Miró d'Hostoles/Sentmenat 1092-1113
    = Adelaida  
   
Guillem Ramon
 
   
Arbert Ramon
 
   
Bernat Ramon
 
   
Arnau Ramon
 
  Miró Foguet  
  Miró Llop (Luponi)  
    = N.N.  
   
Bernat Llop
 
   
= Maiassenda
 
  Adelaida (possiblement)  
    = Amat Eldric d'Oris  
   
Pere Amat de Manlleu, Senescal
1053-1071
   
= Guilla de Gurb
† 1090/1091
  Enees Miró
 
  = Sança (Primeres núpcies)  † 1057
  = Guilla  
  Guilla d'Hostoles
 ...1066 † 1071 ... 
  = Arnau Guillem de Tudela  ... 1030-1068...

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 Els orígens familiars dels Cartellà al llarg de deu generacions (s. X-XIV). Mercè Homs Brugarolas i Stefano M. Cingolani. Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Núm XXVIII (2017), p. 286. 

2 Miró I d'Hostoles. Está testimoniat entre 995 i el 1040, casat amb Emma. Un empenyorament de terra, al terme de Sentmenat, permet identificar-lo. Tot i que en el document no es fa explícit el seu gentilici, més endavant, en fer noves adquisicions de terres els anys 1012 i 1013, es troba clarament arrelada la família al castell d'Hostoles. l primer document que permet identificar-lo, amb tota seguretat, com a Miró d'Hostoles és del 3 de juliol de 1002, quan presencia un judici sobre el castell de Queralt

Bibliografia:

"Els orígens familiars dels Cartellà al llarg de deu generacions (s. X-XIV), per Mercè Homs Brugarolas i Stefano M. Cingolani. Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXVIII, 2017 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)