Genealogia de la família Vinyoles d'Amont, de Sant Mateu de Montnegre (1488-1902)

Vist: 953

La primera notícia documental d'aquesta família la trobem el 1488 i 1489 quan Mateu Vinyoles compra, primer, una possessió de terra al lloc dit Font Vella i, després, el mas Vinyoles, amb les seves possessions, altres masos de Quart i el mas Montagut que estava situat a ponent del puig d'en Vinyoles1.

  Mateu Vinyoles .. 1488-1527
  = Caterina Aldrich .. 1522-1527 
  Antoni Vinyoles .. 1527 ..
  Esperança Vinyoles .. 1527-1555 ca. 
  = Roc Felip. àlies Vinyoles d'Amont .. 1552-1562 ..
  Joan Vinyoles, hereu  ..1552-1583 ..
  = Gerònima .. 1583-1587 .. 
  Pere Vinyoles, àlies Vilar .. 1580 ca.-1583 ..
  Antoni Vinyoles .. 1590 ca. .. 
  Bartomeu Vinyoles, passa a habitar el Mas Vinyoles d'Avall .. 1596-1619 ..
  Jaume Vinyoles .. 1580 ca.-1608
    = Caterina .. 1599 ..
  Miquel Vinyoles, àlies Morrofret .. 1623 ca. ..
  Joan Vinyoles .. 1630 ..
  Caterina Vinyoles  .. 1634 ..
  = Salvador Llinàs, àlies Vinyoles .. 1625-1637 
  Caterina Vinyoles .. 1634-1639 .. 
    = Jaume Barceló, de Sant Cebrià de Lledó  
  Anna Vinyoles .. 1639-1640 ..
    = Joan Costa, de Sant Mateu de Montnegre  
  Anna Vinyoles ?? .. 1651 ..
    = Baldiri Pagès, de Girona  
  Rafaela Vinyoles
.. 1654 ..
  = Antoni Vinyoles d'Amont (Primeres núpcies) .. 1640-1654 ..
  = N.N. Ginesta (Segones núpcies) - Sense estar-ne segur  
  Gerònim Ginesta i Vinyoles (2) .. 1654-1676 ..
  = Àngela Masó, de Sant Joan de Mollet  
... ... ...............................................................  
  Salvi Vinyoles, masover del mas Montalt  .. 1640 ca.-1658 ca. ...
  Baldiri Vinyoles .. 1685-1688 .. 
... ... ...............................................................  
  Josep Vinyoles .. 1673-1682 ..
  = N.N. M. 14-9-1645; † 1691
  Maria Vinyoles .. 1690 ca. ..
    = Joan Bohigas  
  Salvi Vinyoles d'Amont .. 1688
  = N.N.  
  Esperança Vinyoles .. 1717 .. 
    = Gerònim Freixa, de Corçà  
  Mateu Vinyoles .. 1722 ca. ..
  Joan Vinyoles d'Amont .. 1706-1734 ..
  = Margarida Preses, de Sant Martí Vell  
  Francisca Vinyoles .. 1737 ..
    = N.N., de Monells  
  Francesc Vinyoles d'Amont .. 1730-1791 ..
  = Anna Salip .. 1736-1756 ..
  Salvi Vinyoles 1735 ..
  Maria Vinyoles 1738-1756 ..
  Anna Maria Vinyoles 1740 ..
  Francisca Vinyoles 1741 ..
  Pere Vinyoles 1743-1766 ..
  Marianna Vinyoles 1741 ..
  Francesc Vinyoles 1749 ..
  Teresa Vinyoles 1750 ..
  Joan Vinyoles d'Amont 1742-1776
  = Teresa Corretger ... 1766-1783 ..
  Mateu Vinyoles 1766 ..
  Maria Vinyoles 1766 ..
  Francisca Vinyoles 1771 ..
  Josep Vinyoles d'Amont .. 1803-1821 ..
  = Rosa Tort 1781-1834..
  Magdalena Vinyoles 1808-1852 ..
  Francisca Vinyoles 1810-1823..
  Francisco Vinyoles 1817-1823 ..
  Maria Vinyoles 1819-1852
  Joan Vinyoles d'Amont 1814-1877
  = Margarita Follia .. 1824 ca. ..
  Rafael Vinyoles .. 1865-1894 ..
  = Maria Fontbernat .. 1902 ..

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 Paisatge i història de Sant Mateu de Montnegre, per Elvis Mallorquí, any 2003.

Bibliografia:

Paisatge i història de Sant Mateu de Montnegre, per Elvis Mallorquí, any 2003.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)