Els camins antics de Vilobí d'Onyar

Abans del segle XX, al terme municipal de Vilobí d’Onyar hi havia disset camins públics, alguns del quals ja estan documentats a l’edat mitjana. Els veïnals unien els pobles del mateix municipi o veïns, i els de llarg recorregut travessaven el municipi i unien poblacions llunyanes i importants. Com a dos exemples dels primers tenim el de Vilobí a Brunyola i el de Vilobí a Sant Dalmai. De llarg recorregut tenim els exemples de Tossa a Amer i de Cassà a Vic. He traçat la xarxa d’aquests camins en un mapa del municipi.

Per Ricard Teixidor i Palau

1. Camí de Tossa a Amer.

2. Camí de Cassà a Vic.

3. Camí de Girona a Santa Coloma, per la capella de la Mare de Déu de les Fonts de Salitja.

4. Camí de Vilobí a Girona.

5. Camí del castell de Vilademany (actualment és can Forroll) a Santa Coloma.
S’uneix al nº 17 a 360 metres i comparteix el traçat fins a fins al pas de l’Onyar on s’uneix amb el nº 3 i amb el qual comparteix el traçat fins a Santa Coloma.

6. Camí de Girona al Castell de Brunyola. 
Fins a la gredera Font Ballarga comparteix el traçat amb el nº 3. A partir del cementiri de Sant Dalmai comparteix el traçat amb el nº 2.

7. Camí de Salitja a Caldes.
A can Comes, després de travessar l’Onyar i la Grevalosa, s’uneix amb el nº 12 i comparteix el traçat fins a Caldes.

8. Camí de Vilobí a Brunyola.
Fins al Polígon industrial l’Empalme comparteix el traçat amb el nº 12.

9. Camí de Sant Dalmai a Vilobí.

10. Camí d’Estanyol a Salitja.
Passada la gredera Font Ballarga s’uneix amb el nº 3 i comparteix el traçat fins passada la capella de les Fonts del qual se separa.

11. Camí d’Estanyol a Santa Coloma.
Fins a l’altura de can Roure comparteix el traçat amb el nº 10. Passat can Gironès d’Estanyol ha estat superposat per la carretera GI-533 al llarg de 1600 metres. A partir del Molí de Baix de Sant Dalmai comparteix el traçat amb el nº 3.

12. Camí de Vilobí a Riudellots.
Està superposat per la carretera GIV-534.

12b. Variant de Vilobí a Riudellots.

13. Camí de Vilobí a Vallcanera.

14. Camí de Cassà a Vic.

15. Camí de Vilobí a Vic.

16. Camí de Vilobí a Santa Coloma.

17. Camí de Girona a Santa Coloma, per Salitja.
A partit del pas de l’Onyar comparteix el traçat amb el de Girona a Santa Coloma.

Amb la construcció de les carreteres modernes alguns es van transformar en les vies de comunicació d’ara, com el cas de la carretera de Vilobí a Riudellots de la Selva (fins a l’A-II). Altres s’han seguit utilitzant com a camins rurals però amb trams que han anat desapareixent sota urbanitzacions, polígons industrials, perduts al mig del bosc, enterrats sota un marge o llaurats. Els que han tingut menys sort han desaparegut gairebé totalment i només en queden vestigis; i fins i tot ha estat oblidats.

Ricard Teixidor i Palau

© Ricard Teixidor i Palau - Edita: Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Un camí oblidat: el que anava d’Estanyol a Salitja

Ricard Teixidor

Estudi i descripció del camí d'Estanyol a Salitja.
Distància: 5,7 km (aprox,)

Amb només la poca documentació antiga que he trobat m’hagués estat difícil descobrir el traçat d'aquest camí que anava d’Estanyol a Salitja, però gràcies a tres persones d’Estanyol que m’han ensenyat vestigis en el propi terreny ho he aconseguit. Sòn en Josep Roura de can Guic, en Joan Rigau de can Capella (acs) i en Joan Vila de can Faust. A tots ells els expresso el meu agraïment.

En realitat, parteix de Bescanó i comparteix el traçat amb el de Santa Coloma fins a can Paulí.

Llegeix més...