Organització Territori

Cinclaus

Vist: 510

Tot i que no tenim constància que Santa Reparada de Cinclaus fos una parròquia, en el foli 68v-69r del Llibre Verd dels Feus, conservat a l'Arxiu Diocesà de Girona, calaix 5 de la Mitra, esmenta Cinclaus (Quinque Clavibus) com a església delmadora. Elvis Mallorquí en el seu treball sobre aquest llibre, situa Cinclaus com a parròquia depenent de l'Ardiaconat d'Empúries (pàg.72)1.

1 Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371), per Elvis Mallorquí 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)