Mas Espolla

Vist: 4597

El mas Espolla de l'Armentera és un dels primers masos del poble.També ha tingut el nom de Mas Viader, tot i que actualment es coneix com Can Moret (Alfred).

La famí­lia Espolla apareix com a veïna de l'Armentera en el fogatge de 1497. El propietari, Pere Spolla, probablement és l'iniciador de l'habitatge del mas. Encara en el capbreu de Pere Ves, de l'any 1605, hi figura en Pere Llorens i Espolla. Però en el mateix document i any ens parla de Joan Viader, pagès que procedent de la famí­lia Viader de Montiró s'instala a l'Armentera. L'any 1678, Jaume Viader promou la remodelació del mas deixant-lo pràcticament tal i com és ara. A l'any 1723, Miquel Viader ven una part de terreny de la seva propietat a Antoni Batlle, la famí­lia del qual li serà veïna durant més de cent anys, i acabarà emparentat-hi a partir de 1768, en que apareix Narcí­s Batlle i Viader.

Constructivament es veuen dues fases constructives, la corresponent al Spolla, més a prop de l'actual plaça de l'Església i amb façana encara al sud i, la feta per Joan Viader que a mitjans del segle XVII, l'amplia encarant la façana al camí­ que va de la plaça pública a l'església.

Un atractiu del mas l'aporta la gran finestra d'estil renaixentista, decorada a la seva llinda per tres rosetes semblants a les que es troben als finestrals i portes gòtiques. A la llinda de la porta hi ha la inscripció "JACOBUS VIADER ME FECIT 1686".

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )