El Molí de l'Armentera

Vist: 4192

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi ha la concessió d'aigües del molí­ de l'Armentera a Salvador de Caramany, a l'any 1780.

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, consta el plet dut a terme entre els anys 1783 i 1786, entre Joan Genover, Ciutadà Honrat de Barcelona, domiciliat a Vilanant, propietari del mas Genover de l'Armentera i Salvador de Caremany, per raó d'una sèquia per portar l'aigua del molí­ de l'Armentera per fer arròs a les terres de Caramany.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )