Mas Oliver

Vist: 4117

Esmentat també com Can Civadeta

La casa original es devia construir a finals del segle XV, si be a la façana es recull la inscripció "MIQUEL OLIVER I DAMIANA 1595". Avui dia gairebé no queda res de la masia original.

El cognom Oliver apareix per primera vegada en el capbreu de Pere Ves a l'any 1605, conservat a l'Arxiu Històric de Girona, el que hi surt esmentat en Pere Joan Oliver. A l'any 1667 un tal Pere Oliver forma part de l'Universitat de l'Armentera. El nom de Civadeta prové del mot que tenia l€™últim propietari del mas.

Informació extreta de:
"Els masos de l'Armentera (Cinc segles d'Història)", de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )