Mas Rei

Vist: 4354

El 13 de febrer del 1409, a Bàscara, davant el notari Guillem Cella, Jaume i Antoni, fills de Jaume de Vall, àlias Rei, i de Sibil·la, reconeixen ser homes propis del bisbe per raó del mas Rei de Bàscara.

Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 21, núm. 32.(ref.1504)


Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )