Cortal d'en Ribas

Vist: 4669

A l'any 1619 es signen els capí­tols matrimonials entre Francesca de Vilanova, donzella i filla única de Joan de Caramany Als. Vilanova, domiciliat a Sant Pere Pescador, i d'Anna Maria Vilanova i Feliu, primera muller d'aquest, i Miquel Desbach, donzell domiciliat a Girona, fill de Pere Desbach i d'Albina. Consta la dispensa de trobar-se en el quart grau de consanguinitat. El dot de Francesca de Vilanova, en qualitat d'hereva de la seva mare, comprèn diferents cortals a Castellói (El cortal d'en Posach i el cortal d'en Ribas), la casa principal del carrer del Llí­ de Castelló, una altra casa al cap del carrer de la Parairia de Castelló i la notaria de l'abadia de Sant Pere de Rodes, juntament amb diferents censals.

Consta a l'any 1671, dintre les propietat de Josep de Caramany, amb un total de 71 vessanes.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )