Mas Puig de Grodemir

Vist: 2359

El 4 de juny de 1270, davant el notari Ramon de Fontfreda, Dalmau de Darnius, cavaller, rep en feu de Pere de Llers, fill de Berenguer Roig, els masos de Puig de Godremir, situats a Sant Julià dels Torts, a canvi d€™una part dels delmes de Damius. Carta partida. Còpia de 1317.

(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 176. Calaix 3, núm. 176b.- ref.288)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )