Mas Casanadal

Vist: 3903

El Mas Casanadal, és esmentat a l'any 1288, quant Arnau de Casanadal surt com a habitant d'aquest mas.

(Biblioteca de Catalunya, ms. 729 III, foli 232, 1288)

Informació extreta de:
Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluí­s To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )