Mas Batlle

Vist: 4447

Esmentat també com a Mas del Batlle.

L'èdificació segurament és del segle XV

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )