Mas Castelló

Vist: 323

El 28 de maig de 1314, es signa Reconeixement de Nicolau Pagès, d'Avinyonet, a Bernat de La Pera, capellà de l’església de Sant Martí de la Costa de Girona i procurador de Sant Daniel, de ser home propi, en la meitat de la seva persona, del monestir de Sant Daniel per raó de la seva entrada per matrimoni al mas Castelló, situat a Taravaus​1.

1 DUGiFonsEspecials. Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 473.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)