Mas Bayil

Vist: 4221

El 21 de febrer de 1299 (1298), davant el notari Bernat de Jonquer, de Castelló, Dalmau de Creixell ven a Berenguera d'Illa, esposa de Berenguer d'Illa, cavaller, la meitat del delme d'Albons, el mas Bayil i unes cases que té al mateix poble, per 5.000 sous. Còpia de 1496.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 78.(ref.534)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )