Mas Rosselló

Vist: 3693

A l'Arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, a l'any 1777, hi ha un encarregament d'un censal de 21 lliures i pensió 12 sous i 7 diners fet per Joan Alsina, mestre d'aixa de Palamós, a Antoni Cruanyes, pagès i masover del mas Rosselló del veïnat de Maçanet del terme de Calonge

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )