Mas Molla

Vist: 3944

La primera referència la tenim quant Arnau Molla de la Riera va escripturar la finca l'any 1338, a la conca de la riera del Tinar. Des de llavors fins avui dia, el mas ha estat explotat per la mateixa famí­lia.

El 7 de març del 2002, la Generalitat de Catalunya va iniciar el procés de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona d'interès etnològic (ZIE), d'un conjunt de masos de Calonge i Vall·llobrega: Cal Cavall, Can Demesio, Mas Escapa Vell, Can Jaques Vidal, Can Met Ton, Can Juli Ton, Mas Molla, Mas Monells, Mas Mont, Can Pere Clara, Can Ponsjoan, Mas Radó i Cal Xec, de Calonge, i El Raval de Dalt de Vall·llobrega.

Informació extreta de l'Article de Joan Pinsach al nº 1 de la revista "Gavarres" editada per AMDG, SL

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )