Mas Font

Vist: 4283

El 13 de maig del 1376,a Girona, davant el notari Pere Pinós, Pere Vilar, natural de Flaçà, que entra al mas Font de la Pera, sortint del domini d’un benefici de Sant Daniel, es fa home propi del bisbe.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 19, núm. 18. Ref.1377)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )