Mas del Puig

Vist: 2653

Es troba esmentat com a Manso de Podio.

El maig del 1239, Joan Guerau i la seva esposa Adelaida estableixen a Pere de Sitjar el mas que havia estat de Pedrinyà de Puig, a tasca i braçatge, per cent sous d'entrada.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 126, carta partida)
(Segons nota de Josep Maria Marquès, el document parla de "mansum et honorem qui quondam fuit Pedriniani de Podio"), si be creu que es tracta del mas Puig de Pedrinyà esmentat en el pergamí­ número 149 citat a continuació com a "manso de Podio quem inhabitat Petrus Geralli in parrochia Sancti Andree de Pedriniano" .

El 6 de maig del 1249, Joan Guerau, la seva esposa Adelaida i el seu fill Ramon defineixen a Guillema de Torrent, piatera de Sant Daniel, drets que pretenien sobre el mas de Puig de Pedrinyà, per 40 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 149. Reg.: Minuta del capbreu del ofici de la Piateria, f. 21v)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )